ตั๋วการบินไทยไปไต้หวัน เดือนเมษายน 2561


อัพเดทตั๋วการบินไทยไต้หวัน เมษายน 2561 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังอยากทราบราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินไทยไปไต้หวันในเดือนเมษายน 2561 นี้ วันนี้ผมได้เช็คราคาตั๋วการบินไทยไต้หวันมาให้แล้วพร้อมด้วยตารางบินไปไต้หวันประจำเดือนเมษายน 2561 มาฝากเพื่อน ๆ อีกด้วยให้เพื่อน ๆ ได้วางแผนในการเดินทางไปทัวร์ไต้หวัน เมษายน 2561 นี้ การบินไทยให้บริการไปไต้หวันโดยบินลงที่สนามบินหลักในกรุงไทเปเมืองหลวงของประเทศไต้หวัน ราคาตั๋ว TG ที่ให้ไว้เป็นตั๋วไปกลับรวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันเรียบร้อยแล้ว

กรุงเทพฯ – ไทเป 11,890.-

โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
BR:TG6306 จ. อ. พ. พฤ. ศ. กรุงเทพฯ 1.45 ไต้หวัน 6.35 3.50
BR:TG6306 ศ. ส. อา. กรุงเทพฯ 2.15 ไต้หวัน 6.50 3.35
TG 634 จ. อ. พ. พฤ. ศ. อา. กรุงเทพฯ 7.10 ไต้หวัน 11.50 3.40
TG 634 ส. อ. กรุงเทพฯ 7.25 ไต้หวัน 11.55 3.30
TG 632 ส. อ. กรุงเทพฯ 8.15 ไต้หวัน 12.45 3.30
TG 632 จ. อ. พ. พฤ. ศ. อา. กรุงเทพฯ 8.25 ไต้หวัน 13.05 3.40
BR:TG 6300 จ. พ. พฤ. กรุงเทพฯ 11.40 ไต้หวัน 16.30 3.50
BR:TG 6308 ศ. กรุงเทพฯ 12.10 ไต้หวัน 16.45 3.35
BR:TG 6308 อ. กรุงเทพฯ 12.20 ไต้หวัน 17.10 3.50
BR:TG 6308 ศ. อา. กรุงเทพฯ 12.20 ไต้หวัน 17.10 3.50
BR:TG 6300 ส. กรุงเทพฯ 12.40 ไต้หวัน 17.15 3.35
BR:TG 6310 ส. กรุงเทพฯ 19.10 ไต้หวัน 19.10 3.40

ไทเป – กรุงเทพฯ

โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
TG 637 ศ. ส. อา. ไต้หวัน 7.40 กรุงเทพฯ 10.35 3.55
BR:TG6309 ศ. ไต้หวัน 7.45 กรุงเทพฯ 10.40 3.55
TG 637 จ. อ. พ. พฤ. ศ. ไต้หวัน 7.50 กรุงเทพฯ 10.35 3.45
BR:TG6309 อ. ไต้หวัน 8.25 กรุงเทพฯ 11.10 3.45
BR:TG6309 ศ. อา ไต้หวัน 8.25 กรุงเทพฯ 11.10 3.45
BR:TG6305 อ. พฤ. ไต้หวัน 8.30 กรุงเทพฯ 11.15 3.55
BR:TG6305 ส. ไต้หวัน 8.40 กรุงเทพฯ 11.35 3.55
BR:TG6303 จ. อ. พ. พฤ. ศ. อา. ไต้หวัน 8.40 กรุงเทพฯ 11.35 4.00
BR:TG6303 ศ. ส. ไต้หวัน 8.50 กรุงเทพฯ 11.50 3.55
BR:TG6311 ส. ไต้หวัน 9.40 กรุงเทพฯ 12.35 3.45
BR:TG6311 จ. พ. พฤ. ไต้หวัน 10.20 กรุงเทพฯ 13.05 3.55
TG 633 ศ. ส. ไต้หวัน 13.55 กรุงเทพฯ 16.50 3.55
สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่
สายตรงฝ่ายขาย0929590643


[X] close
[X] close